Uchwała nr XVI/118/16RADY GMINY RYPINz dnia 13 września 2016w sprawie likwidacji Związku Gmin Północnego MazowszaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 17 ust. 1 Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza (Dz. Urzęd. Woj. Płockiego z dnia 22 lipca 1992 r. poz. 125), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVI/118/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 września 2016


w sprawie likwidacji Związku Gmin Północnego Mazowsza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 17 ust. 1 Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza (Dz. Urzęd. Woj. Płockiego z dnia 22 lipca 1992 r. poz. 125), uchwala się co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XVI/118/16 wraz z uzasadnieniem (186kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (10 października 2016, 12:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599