Uchwała nr XIX/126/16RADY GMINY RYPINz dnia 19 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139, zm. poz. 1893, z 2016r., poz. 1250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/126/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139, zm. poz. 1893, z 2016r., poz. 1250) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XIX/126/16 z uzasadnieniem (186kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (27 grudnia 2016, 13:51:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507