Uchwała nr XXVIII/172/17RADY GMINY RYPINz dnia 14 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie RządowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/172/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXVIII/172/17 wraz z uzasadnieniem (183kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (24 listopada 2017, 13:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543