Uchwała nr XXX/188/17RADY GMINY RYPINz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017-2022Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/188/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXX/188/17 Rady Gminy Rypin wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem (3863kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (12 stycznia 2018, 08:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442