Uchwała nr IV/57/19RADY GMINY RYPINz dnia 6 lutego 2019w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Starorypin RządowyNa podstawie podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 17 statutu sołectwa Starorypin Rządowy uchwalonego uchwałą Nr VI/55/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r., poz. 2042) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/57/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 6 lutego 2019


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Starorypin Rządowy

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 17 statutu sołectwa Starorypin Rządowy uchwalonego uchwałą Nr VI/55/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r., poz. 2042) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr IV/57/19 (183kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 lutego 2019, 13:42:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271