Uchwała nr VII/70/19RADY GMINY RYPINz dnia 29 maja 2019w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rokNa podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, poz. 2244 i Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/70/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 maja 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok

Na podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, poz. 2244 i Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr VII/70/19 (294kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 czerwca 2019, 08:36:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188