Uchwała nr XIV/110/19RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2019 - 2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/110/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/110/19 (6846kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 stycznia 2020, 13:57:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329