Uchwała nr XV/113/20RADY GMINY RYPINz dnia 4 lutego 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej za 2019 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 90 Statutu Gminy Rypin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/113/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 4 lutego 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej za 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 90 Statutu Gminy Rypin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/113/20 (192kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (11 lutego 2020, 12:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226