Uchwała nr XV/127/20RADY GMINY RYPINz dnia 4 lutego 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 i poz. 1818) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/127/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 4 lutego 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 i poz. 1818) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/127/20 (455kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 lutego 2020, 14:04:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188