Uchwała nr XVII/136/20RADY GMINY RYPINz dnia 24 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/136/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/136/20 (193kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 czerwca 2020, 14:56:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86