Uchwała nr XVII/139/20RADY GMINY RYPINz dnia 24 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co nastęupje:

Uchwała nr XVII/139/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 24 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co nastęupje:


Uchwała Nr XVII/139/20 (7844kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 czerwca 2020, 15:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119