Uchwała nr XVIII/142/20RADY GMINY RYPINz dnia 23 lipca 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rypin umowy współpracy uczestników Klastra Energii "Gminy Rypin".Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 2 ust. 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r., poz. 261, poz. 284, poz. 568, poz. 695 i poz. 1086) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/142/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 lipca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rypin umowy współpracy uczestników Klastra Energii "Gminy Rypin".

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 2 ust. 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r., poz. 261, poz. 284, poz. 568, poz. 695 i poz. 1086) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVIII142/20 (197kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Paprocki
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 sierpnia 2020, 08:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140