Uchwała nr XVIII/144/20RADY GMINY RYPINz dnia 23 lipca 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Godziszewy, przy drodze publicznej kategorii wojewódzkiej nr 563Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/144/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 lipca 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Godziszewy, przy drodze publicznej kategorii wojewódzkiej nr 563

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVIII/144/20 (1752kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 sierpnia 2020, 08:29:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165