Uchwała nr XVIII/146/20RADY GMINY RYPINz dnia 23 lipca 2020w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracjiNa podstawie art.10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 87 ust.2 i 3, art. 92 oraz art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 875) oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/146/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 lipca 2020


w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji

Na podstawie art.10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 87 ust.2 i 3, art. 92 oraz art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 875) oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVIII/146/20 (325kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 sierpnia 2020, 08:33:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203