Uchwała nr XXIII/172/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za 2020 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/172/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/171/21 (230kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 09:53:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177