Uchwała nr XXIII/174/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji za 2020 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz § 70 Statutu Gminy Rypin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/174/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji za 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz § 70 Statutu Gminy Rypin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/174/21 (173kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 10:03:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153