Uchwała nr XXIII/176/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie rozpatrzenia petycjiNa podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 9 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/176/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 9 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/176/21 (172kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 14:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176