Uchwała nr XXIII/177/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/177/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/177/21 (173kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Borkowski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 14:55:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174