Uchwała nr XXIII/178/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 i z 2021 r. poz. 11) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/178/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 i z 2021 r. poz. 11) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/178/21 (182kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Borkowski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 14:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182