Uchwała nr XXIII/179/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie pn. ,,Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz.2020 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/179/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie pn. ,,Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz.2020 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/179/21 (176kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Borkowski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 15:01:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187