Uchwała nr XXIII/181/21RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2021w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2021-2028Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/181/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2021-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/181/21 (7457kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 lutego 2021, 15:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179