Uchwała nr XXIV/182/21RADY GMINY RYPINz dnia 1 marca 2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-PomorskiemuNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/182/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 1 marca 2021


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIV/182/21 (180kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Borkowski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 marca 2021, 15:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228