Uchwała nr XXIX/210/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2021w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 rokuNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/210/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIX/210/21 (350kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marzena Zdrojewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2021, 13:44:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112