Uchwała nr XXX/218/21RADY GMINY RYPINz dnia 28 grudnia 2021w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) oraz art.263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/218/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2021


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) oraz art.263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXX/218/21 (509kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2022, Poz. 28 z dnia 2022-01-03

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (31 grudnia 2021, 09:55:45)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 marca 2022, 11:07:21)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211