Uchwała nr XXXI/229/22RADY GMINY RYPINz dnia 10 lutego 2022zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy rzeczowej w postaci gorących posiłków dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Rypin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 , poz.1834) oraz art. 96 ust. 4 w związku z art.17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, poz. 2270 i z 2022 r., poz. 1, poz. 66) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/229/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 lutego 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy rzeczowej w postaci gorących posiłków dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 , poz.1834) oraz art. 96 ust. 4 w związku z art.17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, poz. 2270 i z 2022 r., poz. 1, poz. 66) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXI/229/22 (260kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 lutego 2022, 13:47:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219