Uchwała nr XLI/269/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2022w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/269/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLI/269/22 (269kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2022 rok, poz. 6551 z dnia 2022-12-05

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Grabarczyk
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2022, 14:09:57)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (8 grudnia 2022, 12:03:39)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 144