Uchwała nr XXXVII/190/06Rady Gminy Rypinz dnia 25 października 2006w sprawie odwołania skarbnika gminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XXXVII/190/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 października 2006


w sprawie odwołania skarbnika gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Na wniosek wójta odwołuje się z dniem 31 października 2006 r. Zofię Milarską ze stanowiska skarbnika gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady
 
                                                                                Piotr Pawłowski

plik do pobrania (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (20 listopada 2006, 10:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1758