Uchwała nr III/17/06Rady Gminy Rypinz dnia 22 grudnia 2006w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi DobrzyńskiejNa podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )

Uchwała nr III/17/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Dokonuje się wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą :
1. Janiny Iwony Andrzejczuk - radnej,
2. Agnieszki Szablewskiej - nauczyciela.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                         
                                                                        Jan Pankowski

plik do pobrania (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (4 stycznia 2007, 09:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2030