Zarządzenie nr 166/21WÓJTA GMINY RYPINz dnia 18 lutego 2021w sprawie Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 10 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) art. 40 ustawy z dna 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych. samorządowych zakładów budżetowych, paliwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitą Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 166/21
WÓJTA GMINY RYPIN
z dnia 18 lutego 2021


w sprawie Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 10 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) art. 40 ustawy z dna 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych. samorządowych zakładów budżetowych, paliwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitą Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 166/21 (202kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 marca 2021, 09:11:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Rypin

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94