„Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Stępowo IX” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 81 i 271 obręb Stępowo, gm. Rypin

Treść raportu cz. 1 pobierz (25600kB) zip
Treść raportu cz. 2 pobierz (25600kB) plik
Treść raportu cz. 3 pobierz (9107kB) plik

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Leszek Napiórkowski (2 listopada 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (23 listopada 2020, 14:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63