Treść zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 58/05
WÓJTA GMINY RYPIN
z dnia 10 stycznia 2005 roku

w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rypin

 

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

nadaję :

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rypin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                               Wójt

                                                                                        /-/ Ryszard Potwardowski

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 09:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7103