Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na 2010 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 )

Obniżono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu  żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r. ( M.P. Nr 68, poz. 886 ) z kwoty 34,10 zł za 1dt do kwoty 30,00 zł za 1dt i stanowi ona podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (17 listopada 2009)
Opublikował: Agnieszka Krauza (14 stycznia 2010, 13:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996