Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:
·        Sadłowo, dz. nr 90/6, o powierzchni ca 2,00ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,25dt żyta.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
·        prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rypin.
Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
Nie przewiduje się wpłaty wadium.
Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin znajdującej się w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
Z oferentem, który wygrał przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat.
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Mariusz Paprocki Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 1, telefon  54 280-97 01 w godzinach 8ºº - 15ºº.

Rypin, dnia 17.03.2014r.
Wójt Gminy Rypin
/-/Janusz Tyburski
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (17 marca 2014)
Opublikował: Mariusz Paprocki (17 marca 2014, 12:43:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1417