Ogólna charakterystyka geograficzna

        Obszar gminy Rypin znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie rypińskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 13208 ha, w tym przeważają użytki rolne 11132 ha (84,28% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 1143 ha (8,65%), grunty zabudowane 91 ha (0,69%), tereny komunikacyjne 345 ha (2,61%), grunty pod wodami 55 ha (0,42%) oraz nieużytki 442 ha (3,35%).   

        Pod względem fizyczno-geograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy prawie w całości leży w obrębie mezoregionu - Pojezierze Dobrzyńskie, jedynie niewielki południowo-wschodni fragment znajduje się w obrębie Równiny Urszulewskiej.


          Pod względem administracyjnym gmina otacza ze wszystkich stron miasto Rypin, ponadto graniczy z gminami: Brzuze, Rogowo, Skrwilno i Wąpielsk (powiat rypiński) oraz Osiek i Świedziebnia (powiat brodnicki). W większości granice gminy poprowadzone są w sposób sztuczny.

          Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy leży w dorzeczu Drwęcy, w zlewni jej lewobocznego dopływu Rypienicy, tylko niewielki północno-wschodni fragment gminy leży w dorzeczu Skrwy.metryczka


Wytworzył: Julita Lewandowska (14 lipca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (14 lipca 2003, 13:16:37)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (28 lipca 2014, 13:54:22)
Zmieniono: aktualizacja (powierzchnia obszaru oraz gruntów gminy) - stan na 01.01.2014 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5362