Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:


1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta lub upoważnionego przez niego pracownika urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.


Informacje o wyborach, w tym dotyczące osób niepełnosprawnych,  udzielane są przez sekretarza gminy Mariusza Paprockiego, w pokoju Nr 19 Urzędu Gminy Rypin adres: ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin w godzinach pracy urzędu 7.30 - 15.30, telefonicznie nr tel. 54 280 97 19, fax 54 280 21 37 bądź drogą elektroniczną: sekretariat@rypin.pl.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej (189kB) pdf

Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (157kB) pdf
Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (77kB) word

Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (177kB) pdf
Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (5 czerwca 2020)
Opublikował: Mariusz Paprocki (5 czerwca 2020, 19:15:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (5 czerwca 2020, 20:16:13)
Zmieniono: dodano opis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393