Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w 2016 roku

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert: W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, zgodnie z protokołem z przebiegu prac komisji [...]

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert: W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, wójt gminy podpisał dwie umowy na [...]

metryczka