NABÓR

NABÓR

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY RYPIN

  Informuję, że do naboru na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych dokumenty złożyło 4 kandydatów.  Ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do [...]

OGŁOSZENIE NR 1/2014 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rypin.

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. ) [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE

  Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:   1. Markuszewska Monika [...]

metryczka