Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 694) starsze aktualności »Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

02.10.2023

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiejObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.09.2023

Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz ze zrzutem wód do odbiornikaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.09.2023

Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości KowalkiObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

20.09.2023

o terminie i porządku obrad LIII sesji Rady Gminy RypinInformacja z otwarcia wniosków

19.09.2023

InformacjaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

12.09.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachInformacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku

11.09.2023

o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzjęObwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku

11.09.2023

o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzjęOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

08.09.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024Ogłoszenie

01.09.2023

nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

31.08.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

30.08.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.08.2023

o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

16.08.2023

o terminie i porządku obrad LII sesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.08.2023

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.08.2023

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 694) starsze aktualności »