Lokalizacja

Lokalizacja

Zasoby przyrodnicze

     Ostateczne rysy rzeźby obszaru gminy Rypin zostały ukształtowane w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego, które na tym terenie zakończyło się około 17 tys. lat temu, a modelowane w okresie polodowcowym. [...]

Ogólna charakterystyka geograficzna

        Obszar gminy Rypin znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie rypińskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 13208 ha, w tym przeważają użytki rolne [...]

metryczka