Związki i stowarzyszenia

Związki i stowarzyszenia

Uchwały

Stowarzyszenie Gmin Ziemi DobrzyńskiejU C H W A Ł A  Nr 37/94Rady Gminy w Rypiniez dnia 14 listopada 1994 r.w sprawie przystąpienia do stowarzyszeniaNa   podstawie  art.  84  ust. 1 ustawy   z dnia  [...]

Podstawa prawna

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Dz.U. Nr 142 z 2001, poz. 1591, zmiany : Dz. U. z 2002, Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rozdział 7 – Związki i porozumienia [...]

metryczka