WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2023-2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2023-2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW W KADENCJI 2023-2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie działający z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku wystąpił do Rady Gminy Rypin z wnioskiem [...]

Informacja

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rypinie Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie działając z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego [...]

metryczka