Jednostki pomocnicze - sołectwa

Jednostki pomocnicze - sołectwa

Skład rady sołeckiej w sołectwie Zakrocz

1. Krempeć Krzysztof2. Małkowski Józef3. Klebba Alojzy [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Stępowo

- od 2019 roku:1. Dereszewski Roman2. Wójcik Mariusz3. Zalewski Piotr- od 2015 roku:1. Dereszewski Roman2. Gogolin Grzegorz3. Zalewski Piotr [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Stawiska

1. Krajewski Wojciech2. Sadowska Agata3. Sławkowski Piotr4. Stocka Danuta [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Starorypin Rządowy

1. Błaszkiewicz Grzegorz2. Cieślak Przemysław3. Pniewski Paweł [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Starorypin Prywatny

1. Gburczyk Dorota2. Krajnik Sławomir3. Włódecki Cezary [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Sikory

- od 2019 roku:1. Detmer Wioletta2. Domagalski Piotr3. Domagalski Wojciech4. Kaźmierowska Beata5. Klonowska Ewa- od 2015 roku:1. Detmer Wioletta2. Dobrosielska Danuta 3. Domagalski Wojciech [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Nowe Sadłowo

- od 2019 roku:1. Cyrankowski Stanisław2. Kulwicki Sławomir3. Szymborski Dariuszod dnia 10.09.2021 r. zmiana składu:1. Kulwicki Sławomir2. Pilarski Dariusz3. Szymborski Stanisław- od 2015 roku:1. Cyrankowski Stanisław2. Kulwicki Sławomir3. [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Sadłowo

- od 2019 roku:1. Grabowski Paweł2. Grodzicki Zbigniew3. Tomaszewski Józef- od 2015 roku:1. Lewandowska Danuta2. Urbański Eugeniusz3. Marzena Zdrojewska [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Rypałki Prywatne

1. Krajewska Jadwiga2. Skorupski Roman3. Wicińska Iwona [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Rusinowo

- od 2019 roku:1. Kalich Jacek2. Pawlak Wanda3. Zabłocka Teresa- od 2015 roku:1. Mazanowski Jan2. Pawlak Wanda3. Umiński Bartłomiej [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Puszcza Rządowa

- od 2019 roku:1. Kamińska Teresa2. Szpakowska Mariola3. Woźnicki Andrzej- od 2015 roku:1. Daniszewski Tomasz2. Drzewiecki Przemysław3. Durszlewicz Jerzy [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Podole

1. Dolecka Bożena2. Marchlewska Justyna3. Piotrowski Adam [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Marianki

1. Krzemińska Ewa2. Krzeszewski Józef3. Paszke Katarzyna [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Linne

- od 2019 roku:1. Lisowski Roman2. Michlewicz Wiesława3. Płusa Mirosław- od 2015 roku:1. Lisowski Roman2. Płusa Mirosław2. Michlewicz Wiesława [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Kowalki

- od 2019 roku:1. Orędowski Mateusz2. Rudnicki Zdzisław3. Urbański Dariusz- od 2015 roku:1. Jabłoński Ryszard2. Rudnicki Zdzisław3. Urbański Dariusz [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Jasin

1. Bartnicki Mirosław2. Gołoś Stanisław3. Tyburski Włodzimierz [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Godziszewy

1. Mularski Marek2. Jankowska Gabriela3. Malinowski Wojciech [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Głowińsk

1. Kaślewicz Elżbieta2. Kułakowski Piotr3. Włódecki Mirosław [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Dylewo

od 2019 roku:1. Gawrońska Jolanta2. Klatt Rafał3. Wasiewski Dariusz - od 2015 roku:1. Brzezicki Bogusław2. Smulska Janina3. Sugalski Grzegorz [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Dębiany

1. Michalska Agnieszka2. Wasiewski Dariusz3. Gawrońska Jolanta [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Czyżewo

od 2019 roku:1. Derkowska Anna2. Murawski Paweł3. Więczkowska Kinga- od 2015 roku:1. Błaszkiewicz Jarosław2. Dędza Krzysztof3. Płuza Marzena [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Cetki

1. Mazanowski Piotr2. Wiśniewska Alina3. Wiśniewski Kazimierz [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Borzymin

- od 2019 roku:1. Pilarska Alicja2. Szałecka Justyna3. Zglinicki Rafał- od 2015 roku:1. Kilanowski Andrzej2. Szczepańska Jolanta3. Zglinicki Rafał [...]

Skład rady sołeckiej w sołectwie Balin

- od 2019 roku:1. Krępeć Zenon2. Pilarska Jolanta3. Wiśniewski Sławomir- od 2015 roku:1. Krępeć Zenon2. Rakowska Marzena3. Wiśniewski Sławomir [...]

metryczka