Wójt

Wójt

Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 r.

Pliki do pobrania w formacie PDF: [...]

Dostępne katalogi

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Rypin za poszczególne lata : W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączenia informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości - na [...]

metryczka