ARCHIWUM

ARCHIWUM

Wybory ławników na kadencję 2020 -2023

Uprzejmie informujemy o wyborach na ławników kadencji 2020 – 2023. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 r. Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie zawiadomił Radę Gminy Rypin, że liczba wybieranych ławników  do [...]

WYBORY

[...]

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w 2016 roku

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert: W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, zgodnie z protokołem z przebiegu prac komisji [...]

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert: W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, wójt gminy podpisał dwie umowy na [...]

Obowiązująca wymiana dowodów osobistych

Osoby, które nie dokonały wymiany książeczkowych dowodów osobistych proszone są o ich wymianę. Książeczkowe dowody osobiste straciły ważność 31 marca 2008 r. [...]

metryczka