Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

Informacje dotyczące oświadczeń lustracyjnych

Każdy kandydat w wyborach samorządowych, urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., ma obowiązek złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia.Informacje dla osób kandydujących w wyborach samorządowych [...]

Mężowie zaufania

Uprawnienia mężów zaufania oraz zasady otrzymania diety określa Rozdział 11a ustawy Kodeks wyborczy (Dz. u. z 2023 r., poz. 2408).Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 [...]

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:1) terminie wyborów [...]

Informacje urzędowe

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7.00 - 21.00.  W dniu wyborów wszystkie obwodowe komisje wyborcze zaczynają pracę o godz. 6.00.W Urzędzie Gminy Rypin informacji dotyczących wyborów udziela sekretarz [...]

Kalendarz Wyborów Samorządowych

Opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kalendarz [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczych (OKW) - do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 15.00 - pokój nr 19 oraz nr 27 Urzędu Gminy Rypin.Kandydatem na członka komisji nie może być: kandydat w wyborach, pełnomocnik [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Termin zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie - do dnia 22 lutego 2024 roku u Komisarza Wyborczego II we WłocławkuKandydatem na członka komisji nie może być:1) kandydat w wyborach;2) [...]

metryczka