Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rypin za 2020 rok

Zarządzenie Nr 169/21 Wójta Gminy Rypin w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok . [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rypin za 2019 rok

Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Rypin w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok . [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rypin za 2018 rok

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Rypin w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2018 rok [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rypin za 2015 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF: w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rypin sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2014 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF: [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2013 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF: w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2012 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF: [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2011 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF: [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2010 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF: [...]

metryczka