Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie Nr 2/22 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.

Rypin, dnia 30 listopada 2022 r.   OGŁOSZENIE NR 2/22 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa  w Urzędzie Gminy Rypin.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

OGŁOSZENIE NR 1/22 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Skarbnik gminy.

Rypin, dnia 03 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE NR 1/22 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Skarbnik gminy.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., [...]

Ogłoszenie Nr 4/21 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury

Rypin, dnia 14 grudnia 2021 r. OGŁOSZENIE NR 4/21 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury  w Urzędzie Gminy Rypin.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach [...]

OGŁOSZENIE NR 3/21 Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.

Rypin, dnia 19 października 2021 r. OGŁOSZENIE NR 3/21o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury  w Urzędzie Gminy Rypin.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Rypin, dnia 27 sierpień 2021 r. OGŁOSZENIE NR 2/21 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury  w Urzędzie Gminy Rypin.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury

Rypin, dnia 19 marca 2021 r. OGŁOSZENIE NR 1/21 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury  w Urzędzie Gminy Rypin.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rypin.

Rypin, dnia 29 czerwca 2020 r. OGŁOSZENIE NR 1/20 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej  w Urzędzie Gminy Rypin.   Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

Ogłoszenie nr 2/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 15 czerwca 2018 r.   OGŁOSZENIE NR 2/18o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami  w Urzędzie Gminy Rypin.    Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

Ogłoszenie nr 3/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.

Rypin, dnia 15 czerwca 2018 r.    OGŁOSZENIE NR 3/18o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa  w Urzędzie Gminy Rypin.    Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

OGŁOSZENIE NR 1/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 08.01.2018 r.   OGŁOSZENIE NR 1/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. [...]

OGŁOSZENIE NR 5/2017 o naborze na wolne od 28 grudnia 2017 roku stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

                                                                      [...]

OGŁOSZENIE NR 4/2017 o naborze na wolne od 1 stycznia 2018 roku stanowisko urzędnicze sekretarza gminy Rypin

Rypin, dnia 16.11.2017 roku   OGŁOSZENIE NR 4/2017 o naborze na wolne od 1 stycznia 2018 roku stanowisko [...]

OGŁOSZENIE NR 3/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 13.11.2017 r.   OGŁOSZENIE NR 3/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy [...]

OGŁOSZENIE NR 1/2017 o naborze na wolne od 1 listopada b.r. stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin

     Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach  samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 )   Wójt Gminy Rypin   ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na [...]

ZARZĄDZENIE NR 136/17 WÓJTA GMINY RYPIN z dnia 2 października 2017 roku w sprawie unieważnienia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin.

            Na podstawie art.31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016 poz. 446) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 21 [...]

OGŁOSZENIE NR 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 26.09.2017 roku   OGŁOSZENIE NR 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy [...]

OGŁOSZENIE NR 2/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 06.07.2016 roku OGŁOSZENIE NR 2/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin  Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o [...]

OGŁOSZENIE NR 1/16 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin.

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE NR 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie

Rypin, dnia 17.02.2016 roku OGŁOSZENIE NR 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w [...]

metryczka