Majątek gminy

Majątek gminy

Majątek Gminy

Nieruchomości i ruchomości stanowiące własność gminy Rypin (bez oświaty)wg. stanu na dzień 01.01.2024 r. [...]

Majątek Gminy Rypin :

Mieniem Gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie gminnych jednostek organizacyjnych. Mieniem Gminy są również udziały i akcje należące do Gminy z tytułu współwłasności lub członkostwa w innych [...]

metryczka