Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.        Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku procedury naboru, na [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. infrastruktury

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.                 Wójt Gminy Rypin informuje, [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury

Rypin, dnia 02 grudnia 2021 roku   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.      Informuję, że w wyniku procedury naboru z dnia 19 [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.

Rypin, dnia 28 września 2021 roku   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.      Informuję, że w wyniku procedury naboru, na stanowisko [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.         Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku procedury naboru na [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rypin.

  Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rypin.         Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku procedury naboru, [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin.

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin.         Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku procedury naboru, na [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.         Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku procedury naboru, na [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin.

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin.     Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku procedury naboru, na stanowisko ds. oświaty [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.

Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku procedury naboru, na stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie  została wybrana:     Katarzyna Kalinowska zam. [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne od 1 stycznia 2018 roku stanowisko urzędnicze sekretarza gminy Rypin.

Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku procedury naboru, na stanowisko urzędnicze sekretarza gminy Rypin  został wybrany:     Mariusz Paprocki zam. Ostrowite     Uzasadnienie dokonanego [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach ponownego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin.

Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku procedury naboru, na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin nikt nie został wybrany.   Uzasadnienie:          W wyniku ogłoszenia [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin.

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin.            Wójt Gminy Rypin uprzejmie informuje, że w wyniku [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin

Informacja Wójta Gminy Rypin  o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin               Wójt Gminy [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin

Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru,  na stanowisko do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin został wybrany:   Pan Szarszewski Rafał, zam. Rogowo   Uzasadnienie [...]

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych została [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rypin

Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rypin została wybrana:   Pankowska Katarzyna zam. Rypałki   Uzasadnienie dokonanego [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY RYPIN O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY RYPIN

  Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru,  na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rypin nikt nie został wybrany.   Uzasadnienie:    Do naboru na [...]

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru,  na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana:   Walecka Agnieszka zam. [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY RYPIN O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW BUDOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY RYPIN

Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru,  na stanowisko do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin został wybrany:   Borkowski Łukasz zam. Rypin   Uzasadnienie dokonanego [...]

INFORMACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której [...]

metryczka