Wniosek

 

                                                                                                                                           .....................,dnia..................

             

...............................................

 

...............................................

 

...............................................

 ( wnioskodawca, adres ) 

 

  

 

 

URZĄD  GMINY  w  Rypinie

     ul.  Lipnowska 4

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 

O WYDANIE DECYZJI NA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

 

                            Zgodnie z art. 97  Ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r.  Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) uprzejmie  proszę o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym ..............    położonej w  .........................zapisanej w KW ...........................

Projekt  podziału opracowano zgodnie z postanowieniem  Wójta Gminy Rypin                     Nr ................................... z dnia ......................... opiniującym wstępny projekt podziału przedmiotowej nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1. Projekt podziału - ................ egz.

2. Oryginał wypisu z rejestru gruntów

3. Oryginał odpisu z Księgi Wieczystej

4. ......................................................

5.  .....................................................

 

 

wniosek do pobrania (23kB) plik

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Czesława Zaniecka (21 sierpnia 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (21 sierpnia 2003, 10:12:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18977